1. STANDART HİZMETLERİN ŞARTLARI

1.1. Belirtilen programlarda National Geographic Learning & Cengage Learning yayınları kullanılmaktadır.

1.2. Belirtilen eğitim programının bir kuru 108 saattir. Çİİ5 ve Çİİ6 programlarında, 216 saattir.

1.3. Eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca, eğitim programlarıyla alakalı; ilgili kampüsümüzün belirleyeceği haftalık ofis saatleriyle sınırlı olmak üzere, ilgili kampüsün öğretmenlerinden, makul ölçüde birebir destek alabilirler.

 

1.4. Öğretmenlerimiz ilgili ofis saatlerinde, talep gösteren öğrencilerin yoğunluğuna göre; öğrencilere birebir vakit ayırabileceklerdir.

1.5. Eğitimlerimiz, MEB mevzuatına göre öğretmen olma yeterliliğine sahip öğretmenler tarafından verilmektedir.

1.6. Derslere %90 katılım gösteren ve %90 ödev teslimi yapan öğrencilerimizden seviyelerini başarılı tamamlayamayanlar; bir sefere mahsus, ücretsiz olarak aynı seviyeyi tekrar alabilirler.

 

1.7. Seviye tekrarı hakkını kullanmak isteyen öğrencilerimizin, en son ders gününden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; ilgili kampüsün müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri mecburidir.

1.8. Kampüs öğrenciye; dilediği takvim ile dilediği grupta, seviye tekrarı verebilir. Kabul etmeyen öğrencinin seviye tekrar hakkı yanacaktır.

1.9. Öğrenci, kayıt yaptırdıktan 30(otuz) gün içerisinde hiçbir neden göstermeksizin; kayıt iptali ve ücret iadesi talep edebilir. Bu durumda öğrenciye tam ücret iadesi yapılır.

1.10. Kayıt yaptırdıktan 30 gün içerisinde; öğrencinin ilgili kampüs tarafından atandığı grup eğitimlere başlarsa; belirtilen bu süre her halükarda, eğitim başlama tarihinden itibaren 1(bir) haftayı geçemez. Bu sürede alınan dersler için bir ücret düşümü yapılmaz.

 

1.11. Özel ders öğrencileri ve özel olarak oluşturulan grupların öğrencileri bu haktan yararlanamaz.

 

1.12. Bu haktan sadece gerçek kişiler yararlanabilir; tüzel kişi müşteriler yararlanamaz.

 

1.13. İade garantisi hususunda oluşabilecek uyuşmazlık hallerinde; MEB mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

1.14. Öğrencinin kaydını yaptıracağı eğitim programının süresine göre taksit sayıları şu şekildedir: 3 aydan kısa:  3 taksit - 4 ay: 4 tak. - 5 ay: 5 tak. - 6 ay: 6 tak. – 7 ay: 7 tak. – 8 ay: 8 tak. ve 8 aydan uzun : maksimum 9 taksit olacak.

 

1.15. Öğrencilerin belirtilen ödeme vadesinden yararlanmaları için; ilgili kampüs tarafından kabul edilen geçerli bir kredi kartına sahip olmaları ve kartta yeterli bakiye bulundurmaları şarttır.

 

1.16. Özel ders öğrencileri ve özel olarak oluşturulan grupların öğrencileri bu ödeme vadesinden yararlanamaz.

 

1.17. Bu haktan sadece gerçek kişiler yararlanabilir; tüzel kişi müşteriler yararlanamaz.

1.18. Bu ayrıcalık; Armada AVM kuralları çerçevesinde kullanılabilir.

1.19. Armada AVM dilediği zaman ücretsiz park hizmetini sonlandırma hakkını saklı tutar.

1.20. Armada AVM, eğitime destek adına kampanyalarımıza destek vermektedir.

 

1.21. TAD YDK ve Armada Kampüsü olarak; Armada AVM’ye eğitime verdiği bu destekten ötürü teşekkür ederiz.

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. Kısaltmalar; TAD YDK : Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursları – İİT : İngilizce ile Tanışma Programı(4-6 yaş) – Çİİ : Çocuklar için İngilizce Programı(6-13 yaş) – Gİİ : Gençler için İngilizce Programı(11-16 yaş) - Yİİ : Yetişkinler için İngilizce(15 yaş+) – ESP : English Speaking Platform OD: Okula Destek Programı (2.-12.Sınıflara)

3.2. Bu görselde belirtilen şartları daha rahat okumak için lütfen QR kodu okutunuz.

3.3. Web sitemizde ve kampüslerimizin genel alanlarında belirtilen kurallar ve şartlar geçerlidir.

 

3.4. TAD YDK, dilediği zaman kullanılan yayınları değiştirmek hakkını saklı tutar.

 

3.5. Aksi belirtilmedikçe; bir ders saati 45dk.’dır.

 

3.6. TAD YDK ve (varsa) belirtilen kampüs, kayıt yapılan program için grup oluşturup oluşturmamakta serbesttir; grup oluşturulmadığı taktirde sadece ödenen ücret iade edilecektir. Bu durumda ne nam altında olursa olsun; başka hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

3.7. Herhangi bir nedenden dolayı ders işlenememesi durumunda; telafi dersinin gün ve saati ilgili kampüs tarafından belirlenir.

 

3.8. Kayıt yapılan grubun belirlenmiş ders gün ve saatlerinin olağanüstü nedenlerden tatil edilmesi durumunda, işlenemeyen dersler işlenmiş olarak sayılacaktır.

 

3.9. TAD YDK ve (varsa) belirtilen kampüsü dilediği zaman kampanyaları durdurma, iptal etme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

 

3.10. Her halükarda, kampanyaların geçerlilik süresi; işbu görselde, QR kodun üzerinde veya ilgili kampanya web adresinin yanında belirtilen, kampanya başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) hafta ile sınırlıdır.

 

3.11. Kampanyalar insan kaynağı, stoklar ve imkanlar ile sınırlıdır.

 

3.12. TAD YDK ve ilgili kampüs insan hakları ihlali doğurmadığı sürece, bir neden göstermeksizin, dilediği kişiye hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

 

3.13. Her kampüs; TAD YDK’nın bir franchisee işletmesi olup; ayrı ve bağımsız işletilmektedir. Franchiseeler (Kampüsler) üçüncü kişilere karşı münferiden sorumludur Her türlü hak ve  talepleriniz ile alacak talepleriniz kapsamında; ilgili Franchisee (Kampüs) tüzel kişiliği münferiden sorumludur.

 

3.14. Her türlü dilek ve şikayetlerinizi  lütfen 444 98 98’e bildiriniz.

 

3.15. Burada belirtemediğimiz; diğer tüm detaylar için lütfen 444 98 98’i arayarak TAD YDK merkez ile ya da (varsa) belirtilen kampüs ile temasa geçiniz.

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ YABANCI DİL KURSLARI

TAD Yabancı Dil Kursları, bir Türk Amerikan Derneği markasıdır.

Çağrı Merkezi

444 98 98

Bizi Takip Edin!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter